Warning: file_put_contents(): Only 0 of 7758 bytes written, possibly out of free disk space in /home/xsv/public_html/923.pl/wp-content/plugins/comet-cache/src/includes/traits/Plugin/InstallUtils.php on line 349
Szkolenie z zakresu zarządzania projektem w przedsiębiorstwie

Zarządzanie projektem w przedsiębiorstwie

Małe, średnie i duże przedsiębiorstwa realizują różnego rodzaju projekty, które mają na celu podnoszenie ich innowacyjności. Dzięki nim firmy rozwijają się, zwiększają swoją sprzedaż i obroty.

Żeby przedsięwzięcie realizowane w firmie mogło być przeprowadzone zgodnie z planem oraz sprawnie wymaga odpowiedniej koordynacji. Tak jest zwłaszcza w przypadku projektów dofinansowanych ze środków unijnych. Żeby przedsiębiorstwo mogło otrzymać refundację musi przeprowadzić wszystko zgodnie z opisem zawartym we wniosku unijnym i biznes planie. Osoby, które czują się na siłach by pełnić funkcję kierownika projektu realizowanego w firmie mogą wziąć udział w specjalnych szkoleniach lub nawet pójść na studia podyplomowe, które przygotują je do tej roli. Do zarządzania projektem niezbędna jest konkretna wiedza, ale także pewne umiejętności miękkie, takie chociażby jak zdolności przywódcze, dobra organizacja czasu, zadań czy umiejętność pracy pod presją.

Osoba zarządzająca projektem w przedsiębiorstwie czy organizacji musi dopilnować, aby został on przeprowadzony zgodnie z planem i w wyznaczonym czasie. Oczywiście konieczne jest stworzenie planu przeprowadzania projektu. Powinien on uwzględniać również sposób realizacji poszczególnych zadań. Kierownik projektu ma pilnować, aby przebiegały one w ustalony sposób, a potem sprawdzać czy zostały dobrze przeprowadzone. Załóżmy, że firma chce zrealizować projekt polegający na zakupie nowej linii technologicznej. Oznacza to po pierwsze konieczność zorganizowania miejsca na nią, po drugie zakupienie kolejnych maszyn i urządzeń wchodzących w skład linii, po trzecie zatrudnienie nowych pracowników, a po czwarte przeszkolenie ich w zakresie obsługi maszyn. Jest to praca dla wielu osób, ale jedna powinna czuwać nad przebiegiem całości. Oczywiście ważne jest też odpowiednie dokumentowanie przeprowadzanych działań, zwłaszcza w przypadku projektów unijnych. Czasami zdarza się tak, że firma wysyła po prostu jednego ze swoich pracowników na szkolenie dotyczące zarządzania projektem w przedsiębiorstwie. Wiedza teoretyczna i praktyczna jaką przekazują na nim trenerzy biznesowi jest o tyle ważna, że realizacja projektu, która byłaby w jakikolwiek sposób niezgodna z biznes planem może oznaczać cofnięcie wsparcia z Unii Europejskiej.